Die beheerliggaam van De Kuilen bestaal uit ouers en onderwysers en word elke drie jaar herverkies.

Enige navrae kan gerig word aan beheerliggaam@dekhs.co.za

 


 

The Governing Body of De Kuilen consist of teachers and parents and are re elected every three years.

For more information contact them at governingbody@dekhs.co.za